Algemeen

zichtbaar barb

Wij zijn Corine Brandwijk (foto onder) en Barbara Vermaas (foto boven) en zijn beiden doof. Wij hebben een HBO opleiding docent Nederlandse Gebarentaal aan de Hogeschool te Utrecht met succes afgerond en zijn werkzaam bij de Koninklijke Auris Groep.

Corine werkt als docente NGT (Nederlandse Gebarentaal) aan de Dr.M. Polanoschool, een school voor speciaal onderwijs voor dove en slechthorende kinderen en aan het Auris College, een school voor voortgezet speciaal onderwijs (cluster 2). Zij geeft de lessen alleen aan dove en slechthorende leerlingen. Beide scholen bevinden zich in Rotterdam.

Barbara geeft NGT-lessen aan diverse doelgroepen (medewerkers van Auris Groep, zoals aan medewerkers in de Zorg die met peuters werken). In de resterende tijd is zij werkzaam op de afd. Financiën van de Auris Groep.

Een paar jaren geleden zijn we ons gaan bezinnen over nieuwe doelstellingen / uitdagingen in ons leven. Het resultaat van deze gesprekken was het verrassende en innovatieve besluit om samen een eigen bedrijf te stichten.. De volledige uitwerking van dit plan heeft wel enkele jaren geduurd, maar sinds 1 januari 2009 kunnen we ons de trotse oprichters noemen van ZICHTBAAR.

Adsc00220an de oprichting van ZICHTBAAR lagen de volgende redenen ten grondslag:

  • Het bevorderen van de kennis van gebarentaal en dovencultuur.
  • Het uitdragen van zoveel mogelijk informatie en het intensiveren van de kennis van de gebarentaal en de dovencultuur. 
  • Zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met de schoonheid, de levendigheid en het visuele aspect van een taal, waar we met recht op trots mogen zijn.

Wij merken dagelijks het onhandige gedrag op van mensen in hun omgang met doven en wij zijn er van overtuigd dat veel mensen dit als een gemis ervaren en graag bereid zijn meer over de gebarentaal te willen leren.. Denk daarbij aan contacten met dove of slechthorende collega's, dove buren, dove kinderen in een "horende" klas. Of wat te denken van de contacten met de huisarts, tandarts, specialist of verpleegkundige of van de vele andere situaties waarin de horende mens zijn dove medemens ontmoet?

Onze ultieme droom is dat we in de stad Gouda en omgeving veel mensen zullen tegenkomen die de gebarentaal kunnen gebruiken, zodat we zonder stemverheffing maar wel ZICHTBAAR elkaar op straat kunnen begroeten en een gezellig gesprekje kunnen voeren..
Dat Gouda een doofvriendelijke stad mag worden, is de wens van het ZICHTBAAR team.

Gebarentaal is een natuurlijke taal waarbij voornamelijk de handen (manueel) en de ogen (visueel) een belangrijke rol spelen, zoals bij de gesproken talen voornamelijk gebruik wordt gemaakt van de stem (oraal) en het gehoor (auditief).

Dus gebarentaal is een visuele taal en een volwaardige taal met eigen grammatica.

De gebarentaal is de taal van prelinguaal dove mensen. (Prelinguaal = mensen worden doof geboren of zijn doof geworden vóór de leeftijd waarop zij een taal verworven hebben.)  Gebaren ontstaan tussen dove mensen die met elkaar willen communiceren. Net als bij gesproken talen tussen horende mensen.  Zoals al vermeld, heeft de gebarentaal een eigen grammatica. 

Een voorbeeld:   Gesproken Nederlands: Het boek ligt op de kast
Vertaald in de Nederlandse Gebarentaal: KAST WIJZEN (naar de kast) BOEK OP.
Je kunt zien dat de volgorde van de woorden bij gebarentaal anders is dan bij gesproken taal.

Zoals er verschillende gesproken talen (bijv. Frans, Fins, Engels, etc) zijn, heeft ieder land zijn eigen gebarentaal.
In Nederland wordt de gebarentaal afgekort met NGT (Nederlandse Gebarentaal).

Gebarentaal is, dankzij de vele expressiemogelijkheden en de grote beweeglijkheid, een bij uitstek mooie en invoelbare taal. Een taal, die evenals de gesproken talen over een eigen grammatica en een uitgebreide woordenschat beschikt. Een taal, waar doven met recht trots op zijn!
(Deze tekst is gedeeltelijk overgenomen uit het boek "De Nederlandse Gebarentaal".)

Voor mensen of bedrijven met speciale verzoeken bieden wij de Cursus op Maat aan.

Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer in uw bedrijf één of meerdere dove werknemers werken. Het is dan mogelijk om een cursus gebarentaal, aangepast aan uw wensen, voor de collega's te geven, zodat de communicatie met de dove werknemer soepeler kan verlopen.

Deze cursus wordt in overleg met u aangepast aan uw wensen en uw vakjargon.
Voorbeeld: het jargon van financiële bedrijven is anders dan die van medewerkers van het ziekenhuis. De cursisten leren de gebaren van de begrippen die ze in hun eigen vakgebied vaak gebruiken.

Denk bijvoorbeeld maar aan mensen of organisaties die nauwelijks contact hebben met de doven, bijv. huisartsen, ziekenhuis, tandartsen, gemeentelijke instanties en politie. De communicatie van deze groep met doven verloopt weer heel anders dan de communicatie met dove collega's.

Als u belangstelling heeft voor een specificieke cursus gebarentaal, neem contact dan met ons op.
Voor vragen en aanmeldingen kunt u dit formulier gebruiken.

Verder zijn er ook mogelijkheden voor het organiseren van een workshop of het geven van voorlichting over gebarentaal en de dovencultuur. Dit kunnen wij organiseren binnen of buiten uw bedrijf, buurt, school, familie, sportinstellingen etc. Denk daarbij aan mensen in uw directe omgeving.

De inhoud van de workshop wordt geheel aangepast aan uw wensen en aan de groep.

Op aanvraag wordt een offerte gemaakt.

De lessen worden gegeven door Barbara Vermaas en/of Corine Brandwijk.
Alle hiervoor genoemde cursussen bestaan uit 12 lessen van 2 uur, inclusief pauze met koffie/thee.

Tijdens de lessen wordt geen gebruik gemaakt van stemgeluid. Hierdoor wordt u gestimuleerd om de visuele vaardigheden te ontwikkelen. Verder moet u thuis huiswerkopdrachten uitvoeren.

Als u minimaal 10 lessen hebt bijgewoond, krijgt u een bewijs van deelname.

Tijdens de laatste les van alle bovengenoemde cursussen worden de deelnamebewijzen uitgereikt. Verder wordt de cursus tijdens de laatste les op een leuke manier afgesloten. In verschillende spelsituaties zult u op een ludieke wijze met de door u opgedane kennis worden geconfronteerd. Het "hoe" blijft dus echt een verrassing.

De cursuslocatie is:
Buurthuis De Kade, Jan Luykenstraat 25, 2806 PD Gouda
Tel: 0182 514279
www.factor-g.nl

De lesmaterialen van AB-cursussen zijn ontwikkeld door het Nederlands Gebaren Centrum. Zie bij www.gebarencentrum.nl

Inschrijven en voorwaarden

Om de kwaliteit hoog te houden en elke cursist de benodigde aandacht te kunnen geven, kunnen per cursus maximaal 12 cursisten deelnemen. Een cursus gaat door bij een groep van minimaal 10 cursisten. De cursussen starten in januari en september.
Vóór aanvang van de cursus ontvangt u bericht of u kunt deelnemen aan de cursus of dat u op de wachtlijst bent geplaatst. Aanmeldingen worden afgehandeld in de volgorde van ontvangst.

U kunt zich online inschrijven via dit formulier. Geef wel aan welke module u wilt volgen.
Pas na ontvangst van het cursusgeld van een door u gekozen bovengenoemde module AB is uw deelname aan de cursus definitief.

Afmelden voor deelname

Afmelden voor deelname aan desbetreffende cursus kan alleen schriftelijk via mail of post en dient minimaal 4 weken voor aanvang van de cursus te gebeuren. U ontvangt dan het gehele reeds betaalde cursusgeld retour. Bij afmelding binnen 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50 % van het cursusgeld geretourneerd in verband met de reeds gemaakte kosten.

Bij afmelding tijdens de cursus is geen retournering van cursusgeld mogelijk.