ZICHTBAAR is een bureau, dat zich tot doel heeft gesteld om aan de gebarentaal een grotere bekendheid te geven en zodoende een bijdrage te leveren aan de verbetering van de maatschappelijke positie van de dove medemens.

Zij doet dit door middel van:

  • Cursussen op maat
  • Cursussen Ouders Module
  • Cursussen Basis NGT (Nederlandse Gebarentaal) voor belangstellenden
  • Workshops
  • Voorlichting over doofheid en gebarentaal
  • Ontwikkelen van lesmateriaal
  • Opfriscursussen

De medewerkers van ZICHTBAAR hebben een afgeronde HBO docentenopleiding Nederlandse Gebarentaal (NGT).
Zij geven als vakleerkracht NGT onder meer les op een school voor dove en slechthorende kinderen, leiden workshops voor o.a. leerkrachten in het dovenonderwijs of treden op als gastdocente bij diverse workshops voor docenten en tolken die banden hebben met NGT en dovencultuur.