ZICHTBAAR ziet het ook als haar taak om horende mensen te benaderen. Iedereen komt wel eens in contact met een van de ruim 30.000 doven en zwaar slechthorenden in ons land. En dat aantal zal naar verwachting in de komende decennia ongetwijfeld toenemen als gevolg van regelmatig discobezoek, continue MP3-verslaving, industrielawaai, etc.

Het contact via de gebarentaal wordt door de doven als zeer aangenaam ervaren, ook al komt dit contact in het begin niet veel verder dan het stellen van de hierboven genoemde vragen. ZICHTBAAR biedt aan deze mensen een op de dagelijkse praktijk gerichte cursus Gebarentaal aan. Voor zowel horenden als doven zal dit ongetwijfeld een grote stap zijn naar meer wederzijds begrip en respect.

 

Zichtbaar geeft ook specifiek op de doelgroep gerichte cursussen, waardoor de deelnemers na afloop daarvan over een efficiente woordenschat beschikken en in staat zijn met hun dove client op een alleszins bevredigend niveau te kunnen communiceren:
 
wij denken hierbij specifiek aan organisaties zoals o.a.:
- Politie
- Huisartsen en ziekenhuizen
- zorginstellingen
- Openbare vervoersector
- Overheid
- Scholen
- Bedrijven
- Sportverenigingen