De lessen worden gegeven door Barbara Vermaas en/of Corine Brandwijk.
Alle hiervoor genoemde cursussen bestaan uit 12 lessen van 2 uur, inclusief pauze met koffie/thee.

Tijdens de lessen wordt geen gebruik gemaakt van stemgeluid. Hierdoor wordt u gestimuleerd om de visuele vaardigheden te ontwikkelen. Verder moet u thuis huiswerkopdrachten uitvoeren.

Als u minimaal 10 lessen hebt bijgewoond, krijgt u een bewijs van deelname.

Tijdens de laatste les van alle bovengenoemde cursussen worden de deelnamebewijzen uitgereikt. Verder wordt de cursus tijdens de laatste les op een leuke manier afgesloten. In verschillende spelsituaties zult u op een ludieke wijze met de door u opgedane kennis worden geconfronteerd. Het "hoe" blijft dus echt een verrassing.

De cursuslocatie is:
Buurthuis De Kade, Jan Luykenstraat 25, 2806 PD Gouda
Tel: 0182 514279
www.factor-g.nl

De lesmaterialen van AB-cursussen zijn ontwikkeld door het Nederlands Gebaren Centrum. Zie bij www.gebarencentrum.nl

Inschrijven en voorwaarden

Om de kwaliteit hoog te houden en elke cursist de benodigde aandacht te kunnen geven, kunnen per cursus maximaal 12 cursisten deelnemen. Een cursus gaat door bij een groep van minimaal 10 cursisten. De cursussen starten in januari en september.
Vóór aanvang van de cursus ontvangt u bericht of u kunt deelnemen aan de cursus of dat u op de wachtlijst bent geplaatst. Aanmeldingen worden afgehandeld in de volgorde van ontvangst.

U kunt zich online inschrijven via dit formulier. Geef wel aan welke module u wilt volgen.
Pas na ontvangst van het cursusgeld van een door u gekozen bovengenoemde module AB is uw deelname aan de cursus definitief.

Afmelden voor deelname

Afmelden voor deelname aan desbetreffende cursus kan alleen schriftelijk via mail of post en dient minimaal 4 weken voor aanvang van de cursus te gebeuren. U ontvangt dan het gehele reeds betaalde cursusgeld retour. Bij afmelding binnen 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50 % van het cursusgeld geretourneerd in verband met de reeds gemaakte kosten.

Bij afmelding tijdens de cursus is geen retournering van cursusgeld mogelijk.